Spring naar content

Le Stampia

illustration - Dots - blue

Le Stampia

Een plek waar alles mogelijk is

Le Stampia, een uitgestrekt terrein van 7 hectare in het hart van Jodoigne, groeide uit tot de thuisbasis van Les Baladins du Miroir. Een groot gebouw herbergt de kantoren van de Compagnie des Baladins, een repetitieruimte en een verblijf voor artiesten van buiten het gezelschap.

Les Baladins stellen hun kantoorruimte open voor andere verenigingen. Zo bieden zij onderdak aan "Culturalité", de lokale actiegroep van Oost-Wallonië (GAL). Deze vereniging streeft ernaar een coherente ruimtelijke ordening, biodiversiteit, sociale cohesie, lokale economie, enz. te bevorderen.

Cultureel centrum voor de creatie van reizende voorstellingen

Het gezelschap was altijd gevestigd in Thorembais les Beguines in het oosten van Waals-Brabant. In 2015 verhuisde het naar Jodoigne toen Gaspar Leclere er een project en een locatie kreeg toevertrouwd: Le Stampia, een uitzonderlijke site te midden van 7 hectare ongerepte natuur.

Het Domaine du Stampia, dat door de provincie Waals-Brabant is aangekocht, wordt aan Les Baladins in erfpacht gegeven. Het gezelschap vestigt zich daar met de steun van ‘la Jeune Province’ om er een cultureel centrum voor de creatie van reizende voorstellingen te ontwikkelen, een ambitieus project.

Residenties, creaties onder begeleiding van de groep

In een paar jaar tijd is Le Stampia uitgegroeid tot een artistieke residentieplaats. Belgische en internationale verenigingen en kunstenaars van alle disciplines (dans, theater, muziek, beeldende kunsten, ...) kunnen er genieten van een creatieve ruimte met artistieke en technische ondersteuning.

Aanvragen voor een verblijf kunnen worden ingediend via het bijgevoegde formulier. De periode 2020-2021 is volgeboekt, maar u kunt nog steeds een aanvraag indienen. Wij nemen dan contact met u op als er een plaats vrijkomt.

Met zijn tentruimtes en een residentiehal profileert Le Stampia zich bij uitstek voor rondreizende gezelschappen die er hun tent willen opslaan om te creëren, ervaringen uit te wisselen, disciplines af te toetsen en hun tourneemiddelen en habitat een nieuwe invulling wensen te geven.

Wij staan ook open voor samenwerkingen met andere onthaal- en residentieruimten.

illustration - Dots - blue

Festival Ô Chapô gemaakt in residentie

De creaties die in residentie zijn gemaakt, worden sinds 2018 ook opgevoerd tijdens een tweejaarlijks festival. Vanaf zijn eerste editie bood het Festival Ô Chapô artiesten in residentie de mogelijkheid om hun werk voor te stellen aan het publiek van Jodoigne en de wijdere regio. Het festival, dat een mix is van voorstellingen, workshops, ontmoetingen, openluchtcinema en natuurwandelingen in een gezellige sfeer, trekt meer dan 2000 toeschouwers aan met een tiental voorstellingen. In samenwerking met lokale verenigingen brengt het festival de kunstenaars in contact met het plaatselijke verenigingsweefsel zoals het amateurtheater of met een schoolpubliek door multidisciplinaire projecten op te zetten.

Vanaf de eerste editie in 2018 heeft het festival geholpen om Le Stampia op de kaart te zetten. Er worden nu regelmatig voorstellingen gegeven in een grote tent of in de openlucht.

Festival RE'SORS !

illustration - Boucle - blue

Festival RE'SORS !

Als gevolg van de gezondheidscrisis die de wereld sinds maart 2020 in zijn greep houdt, hebben we onze grote tournee ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van ons gezelschap noodgedwongen moeten uitstellen.

Les Baladins bleven echter niet bij de pakken zitten: er kwam een alternatief in de vorm van een festival op het terrein van Le Stampia. Tijdens de zomer van 2020 konden 150 verschillende kunstenaars er opnieuw hun kunsten vertonen in vijf speciaal geïnstalleerde voorstellingsruimten.

Het succes van het "Re'Sors"-festival en de aansleep van de epidemie spoorden Les Baladins aan om het feestelijke initiatief tot in het najaar te verlengen.

Het multidisciplinaire festival belicht het volkstheater in de edele zin van het woord.

L'envers du Miroir

illustration - Boucle - blue

L'envers du Miroir

L’Envers du Miroir is een coöperatie die instaat voor het beheer van Le Stampia als ontmoetingsplaats en centrum voor vorming en vermaak, gestoeld op het project van het gezelschap Les Baladins du Miroir, met als doelstellingen:

  • Het landgoed Le Stampia beheren en exploiteren om het ter beschikking te stellen als locatie voor concerten, tentoonstellingen, feesten, catering en andere activiteiten en er een gezellige ontmoetingsplaats rond maatschappelijke thema's te creëren.
  • Het complementaire karakter van de kunsten en technieken bevorderen door een ruimte te creëren voor initiaties, opleidingen en uitwisselingen via cursussen, workshops, enz.
  • Een creatieve verblijfplaats bieden aan rondreizende artistieke gezelschappen.
  • Door middel van studie en praktijkervaring een innovatieve woonvorm en alternatieve huisvesting ontwikkelen gericht op duurzame ontwikkeling.

Iedereen kan zijn knowhow, motivatie en tijd ter beschikking te stellen om hier een plek op te bouwen en tot leven te brengen waar het collectieve, het sociale en het milieu voorrang hebben.

Wij geloven dat de wereld van morgen anders kan zijn, gebaseerd op positieve en constructieve waarden, ontwikkeld door inzicht in fundamentele manieren van zelfverwerkelijking. De geschiedenis houdt ons een spiegel voor van wat we hebben gecreëerd en hoe we dat hebben gedaan. De toekomst zal zijn wat we ervan willen maken als erfenis voor onze kinderen.

Het is nog niet te laat om erover na te denken en ernaar te handelen!

illustration - Sparkle - white

Coöperatielid worden

illustration - Boucle - white

L’Envers du Miroir is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) die in 2019 is opgezet door drie oprichters. Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het wordt vertegenwoordigd door aandelen ter waarde van 200 euro. Iedereen kan instappen, zonder onderscheid.

Door één of meer aandelen van 200 euro te kopen, word je coöperant en heb je stemrecht in de coöperatie.

Zo neem je actief deel aan een nieuw initiatief dat uitgaat van de ontwikkeling van de verbeelding en de artistieke creatie.

illustration - Tiny dots - white
Scroll naar boven